Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Pályázók személyes adatait a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvény értelmében kezeljük.

a) A Pályázaton való részvételi szándékának kinyilvánításával a Pályázó egyben kifejezetten hozzájárul, hogy azonosításához szükséges személyes adatait a Szervező kezelje, azokat a díjra való jogosultság megállapításához (díjazottak meghatározása) felhasználja. A pályázati részvétellel a pályázó hozzájárul, hogy a Díj megnyerése esetén személyes adatai közül cége nevének, pályázata legfontosabb elemeinek nyilvánossá tételéhez. A pályázat üzleti titok védelme alatt álló részeit a Kiíró a Pályázó jelzése esetén elkülönítetten és bizalmasan kezeli.A Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá a Pályázó tudomásul veszi, hogy a díj címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, ideértve személyiségi jogi igényből eredő kártérítési felelősséget is az adatokat közlő személyt terheli.

 

b) A Kiíró a pályázaton résztvevők (pályázók, címzettek) személyes adatait kizárólag jelen Pályázati felhívásban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. A díj átadását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül is átadásra kerülhetnek kizárólag olyan harmadik személyekhez, amelyek a pályázat sikeres lebonyolításában vesznek részt, továbbá átadásra kerülhetnek a jogszabályokban meghatározott esetekben is. Az adattulajdonos az info@transparency.hu email címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatását.