Pályázati elbírálás folyamata

A Telenor  2015-ben is meghirdeti díjpályázatát, hogy elismerje a vállalatok elkötelezettségét és erőfeszítéseit az etikus működés iránt. A 2012-ben, hagyományteremtő céllal létrehozott Telenor Etikus Vállalat Díj keretében olyan vállalati programokat díjazunk, amelyek az etikus üzleti magatartást és a vállalati integritást ösztönzik, és legjobb gyakorlatként más vállalatok számára iránymutatásként szolgálhatnak. 

 

A pályázattal és a díjazott programokkal pozitív és sikeres példákat szeretnénk bemutatni a hazai üzleti kultúra fejlesztésének érdekében.

 

A Telenor Etikus Vállalat Díjra pályázókat egy szakértői csoport, az Ajánlói Testület választja ki két kategóriában - nagyvállalatok és kkv-k. Az általuk javasolt vállalatokat a Transparency International Magyarország kéri fel a Telenor Etikus Vállalati Díj pályázatának benyújtására. A beérkezett anyagokat az Ajánlói Testülettől független szakmai zsűri bírálja el.
A pályázatok beadási határideje: 2015.október 6. 0:00 

 

Pályázók köre

 

Minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

A Díj kategóriái:

 

a) Telenor Etikus Nagyvállalat Díj – minden 250 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalat számára.

b) Telenor Etikus KKV Díj – minden 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalat számára.

 

A díjazottak egy éven keresztül részt vehetnek a Transparency International Vállalati Támogatói Fórum tagjai számára nyilvános rendezvényeken, ahol naprakész szakmai ismereteket kaphatnak, és fejlődési lehetőségeket ismerhetnek meg, hogy tovább bővítsék etikus működéssel kapcsolatos elkötelezettségük, tevékenységeik körét. A díjazott jogosult a Telenor Etikus Nagyvállalat Díj 2015 évi nyertese illetve a Telenor Etikus KKV Díj 2015 évi nyertese cím használatára.

 

A pályázat tartalma

 

Pályázni mindkét kategóriában egy konkrét és már megvalósított vállalati integritási program bemutatásával lehet, amelynek célja az üzleti etika fejlesztése, a vállalati integritás növelése, vagy a korrupciós kockázatok csökkentése.
 
A pályázaton nem indulhatnak olyan vállalati programok, amelyek fejlesztésében a Transparency International Magyarország részt vett.
 

A pályázati anyag elemei:

a) Pályázati adatlap

b) Egy 3 részből álló, egyenként maximum 8.000 karakteres (szóközökkel) pályázati anyag, amelyben a vállalat bemutatja 1.) a program lényeges elemeit, 2.) az elért eredményeket és 3.) a kapcsolódó fejlesztési terveket.

c) A Transparency International korrupció megelőzését elősegítő önellenőrző listája kitöltve. Az önellenőrző lista kitöltése a zsűri számára tájékoztató jellegű, az elért pontszám nem befolyásolja a pályázat eredményét!

d) A vállalatvezető maximum 2.000 karakteres (szóközökkel) nyilatkozata a pályázatban való részvételről, amelyben bemutatja személyes motivációját és elkötelezettségét az etikus üzleti magatartás iránt.

 

Bírálat menete

 

A programokat a következő kérdések alapján értékelik:
 

- Mennyiben vált a program a vállalati döntéshozatal és működés szerves részévé, az etikus értékek mennyiben részei a vállalat stratégiájának? 

- Mekkora a vezetőség elkötelezettsége a program iránt?

- Milyen célt kívánnak elérni?

- Az etikus és antikorrupciós törekvések mennyiben épültek be a vállalati működésbe, folyamatokba?

- Kik az érintettek?

- Mennyiben valósult meg a konkrét program?

- A konkrét intézkedés hány érintetthez jut el / érint közvetlenül? Ez az érintetti kör hány százaléka?

- Milyen innovatív elemeket tartalmaz a program?

- A vállalati alkalmazottak mekkora százalékát, körét érinti a program az alkalmazottak összlétszámához képest?

- Mennyiben képes a program figyelembe venni a hazai jogszabályi, kulturális és gazdasági viszonyokat?

- Mennyiben mérhető a program hatékonysága?

- Van-e, vagy lehet-e hatása az adott szektorra vagy a teljes hazai üzleti környezetre?

- Mennyiben alkalmazható könnyen és hatékonyan a program más vállalatoknál?

 
 
A bíráló bizottság első körben a vállalati programot értékeli. A díjak odaítélésekor a bizottság figyelembe veszi a programra adott pontszámot, és megvizsgálja, hogy
 

- Szerepel a cég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóslistáján?

- Van a cég ellen bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás vagy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt versenyhivatali eljárás folyamatban?

- Az utóbbi 3 évben született elmarasztaló döntés bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás vagy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás?

- A K-monitor (www.k-monitor.hu) adatbázisa alapján felmerül korrupciógyanús ügylet a céggel kapcsolatban?

 
Ezeket a körülményeket együttesen mérlegelik a bizottság tagjai annak érdekében, hogy olyan vállalatok programjait díjazzák, amelyek hitelesen képviselik a tisztességes és etikus üzleti magatartást.
 

 

Pályázatok nyilvánossága

 

Mivel a díj egyik legfontosabb célja a legjobb gyakorlatok terjesztése, a Telenor Etikus Vállalat Program Díjának honlapján a nyertes pályázatok elérhetőek lesznek. Amennyiben annak bármely részét üzleti titok védelme miatt nem kívánja nyilvánosságra hozni, kérjük, jelezze, hogy azt elkülönítetten és bizalmasan kezeljük. A díjazott adatait, pályázatának legfontosabb elemeit a Telenor követendő példaként mutatja be a díjátadón, majd azt követően a pályázat honlapján illetve a médiában.

 

A pályázat benyújtásának módja

 

A pályázatot 2015. október 6. 0:00 óráig lehet benyújtani a Telenor Etikus Vállalat Díj honlapján keresztül, a Pályázat beadása menüpont alatt. 

 

Eredményhirdetés

 

A nyerteseket és a díjazott programokat a Figyelő Top 200 Gálán mutatják be 2015. október 16-án. Az eseményre a díjazottak a Telenor Magyarország meghívott vendégei.

 

Kontakt

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel és észrevételekkel keresse kollégánkat a következő elérhetőségen:

Transparency International Magyarország

info@transparency.hu